قالبسازی و فرز کاری
خادمی
مدیریت: جواد خادمی
قالب سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
خ خاوران، خ منصور شرقی، خ ناصری پلاک: 27