فرهنگسراها
خانه فرهنگ شهید ملکان
مدیر:
این خانه فرهنگ در ضلع جنوب شرقی تهران در مهرماه 1388 تأسیس شد و در خیابان هاشم آباد خیابان شهید ملکان کوچه طهماسب پلاک 4 واقع شده است ، این خانه فرهنگ دارا مساحت 200 مترمربع فضا اداری و آموزش و 100 مترمربع فضا سبز می باشد و دارای 6 کلاس آموزش است . اهداف مرکز: ـ تلاش جهت توسعه و ارتقاء فرهنگ عموم شهروندان منطقه ـ ارائه خدمات آموزش عموم به شهروندان ـ افزایش روحیه نشاط در مخاطبان ـ ایجاد زمینه های رشد و شکوفایی استعداد مخاطبین خصوصاً جوانان و نوجوانان ـ معرف خدمات و فعالیت های سازمان فرهنگ هنر شهرداری تهران در منطقه و جلب مشارکت عموم در این فعالیت هااین خانه فرهنگ در پاز 1392 جهت ارائه خدمات وسیعتر در دست اقدامات عمران قرار گرفته است .
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
خیابان هاشم آباد، خیابان شهید ملکان کوچه طهماسب پلاک: چهار