فرهنگسراها
خانه فرهنگ زيتون
مدیر:
با مساحت حدود ۱۲۰ متر مربع و زیربنا حدود ۱۵۰ متر مربع در ناحیه ۵ شهرداری و محله آهنگ ۱ قراردارد.این مرکز دارای دو فضای آموزش برای مقاطع سنی مختلف بوده و امکان ارائه خدمات آموزشی برای ۱۵۰ نفر در روز را دارد.در زمینه آموزش دوره پیش دبستانی و آمادگی نیز فعالیت می کند. سال تاسیس ۱۳۸۱
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
بزرگراه شهيد محلاتي، انتهاي خيابان ميثم، بوستان زيتون