خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی علی
مدیر: علی پاکدل
تعمیرات و  خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 13
آدرس:
خ 17 شهریور ، خ سعیدی ، پلاک 236