گروه تولیدی ساخت قالب نظامی - تولید انواع قالب  cnc - ساخت قطعه خودرو و لوازم خانگی - منطقه 15 - میدان خراسان
گروه تولیدی ساخت قالب نظامی - تولید انواع قالب cnc - ساخت قطعه خودرو و لوازم خانگی - منطقه 15 - میدان خراسان
مدیریت: فرهاد نظامی
ساخت قالب و cnc ، ساخت قالب بادی ، تزریقی ، پلاستیک ، سمبه و ماتریس ، تولید قطعه خودرو ، تولید قطعه لوازم خانگی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
میدان خراسان، خ خاوران، ایستگاه امیرسلیمانی پلاک: 732