ظروف کرایه
نیکنام
مدیریت: احمد نیکنام
ظروف کرایه مجالس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهرری، خ ابن بابویه، روبروی آرامگاه شیخ صدوق، نبش خ میرعابدینی