دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر زمانی
مدیریت: دکتررضا زمانی
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهرری - فلکه دوم دولت آباد کوچه زمانی پلاک: 48