دندانپزشکی - دندانسازی
سیدالشهداء
مدیریت: دکتر علی محمد شمس
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری دولت آباد نرسیده به ف سوم روبروی مدرسه ولیعصر پلاک: 35