دندانپزشکی - دندانسازی
ساختمان پزشکان سهیل
مدیر: دکتر محمدرضا ادیبی
دندانپزشکی و دندان سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خ پیروزی، چهارراه کوکاکولا، 21 متری دهقان، نبش کوچه محسن ریحانی، پلاک: 2