اغذیه -رستوران -سفره خانه
کباب ساطوری
مدیر: یحیی حیدری
تک بناب آذربایجان ، تهیه گوشت از شهر بناب آذربایجان ، سرویس رایگان در محدوده
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
پیروزی ، سه راه سلیمانیه ، نبش کوچه مسچین