خیمه-چادردوزی
نیو کمپینگ
مدیریت: محمود رضایی
چادر(خیمه)، لوازم کمپینگ و مسافرتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، پلاک: 347