خیاطی-مزون-خرج کاری
سبحانی
مدیریت: محمد سبحانی
خیاطی مردانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
امام حسین، اول خ دماوند، جنب ک اسلامی پاساژ پارس پلاک: 8