ظروف کرایه
موسسه ظروف کرایه اقبال
مدیر: ابوالقاسم کتابچی
موسسه ظروف کرایه
شماره تماس:
33797721
0919961259
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 13
آدرس:
خ اقبال لاهوری، تقاطع صفا پلاک: 359