کارتن و جعبه سازی
بنیاد پک
مدیر: محمود علی زاده
کارتن سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه - 15 متری اول - خ ثروتی پلاک: 90 یا 92