دندانپزشکی - دندانسازی
مرکز تحصصی دندان پزشکی شفا
مدیر: دکتر امین اله یاری
مرکز دندان پزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
اتوبان بسیج ، خ زمزم ، نبش خ علامه امینی