لوازم آشپزخانه
حسنی
مدیر: بهزاد حسنی
ظروف آشپزخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه 15 متری دوم بین 17و18 کوچه 283 پاساژ --