خیاطی-مزون-خرج کاری
محمدی
مدیریت: قربان علی محمدی
خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه 15 متری اول بین 10 و11 پلاک: 324