سیم پیچی رستمی - سیم پیچی و تعمیر انواع الکترو موتورهای تک فاز و سه فاز - دینام کولر - پمپ آب ساختمانی - پیروزی - بلوار ابوذر
سیم پیچی رستمی - سیم پیچی و تعمیر انواع الکترو موتورهای تک فاز و سه فاز - دینام کولر - پمپ آب ساختمانی - پیروزی - بلوار ابوذر
مدیریت: محمد رستمی
سیم پیچی و تعمیر انواع الکترو موتورهای تک فاز و سه فاز، دینام کولر و پمپ آب ساختمانی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
پیروزی، بلوار ابوذر، پل چهارم، ضلع شمال شرقی چهارراه زمزم، پلاک: 407