فرش ماشینی و موکت
فرش کیان
مدیر: محمدرضا صداقت
بورس انواع فرش های ماشینی، تعویض فرش نو با کهنه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه ، 15 متری اول ، نبش خ 38