خیاطی-مزون-خرج کاری
فرجی زاده
مدیریت: مرتضی فرجی زاده
مزون عروس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
افسریه پاساژ مروارید پلاک: 14