دندانپزشکی - دندانسازی
کلینیک دندانپزشکی کاوه
مدیریت: دکتر علیرضا صیامی
خدمات دندانپزشکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
شهرک مسعودیه، خ ابومسلم خراسانی، طبقه اول، پ 319