دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر حسین آبادی
مدیریت: دکتر ابراهیم حسین آبادی
پزشک جراح-دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
خاوران شهرک کاروان بیست متری نخلی روبروی قنادی مهماندوست پلاک: 251