صنایع سنگ مهدیه (تهرانی)
صنایع سنگ مهدیه (تهرانی)
مدیریت: سعید تهرانی
تولید تخصصی مرمیت هرسین
شماره تماس:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
بزرگراه بعثت، خیابان فدائیان اسلام، بازاربزرگ سنگ فاطمیه، پلاک: 223