سنگ ساختمانی،مصنوعی و سنگبری
آنتیک و معرق دیجیتال هنر
مدیر: همایون امین دهقان
بورس آنتیک و CNC ، واتر جت و سنگهای تزئینی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
فدائیان اسلام، خ فرزانه، جنب بیمه تامین اجتماعی پلاک: 22