مواد شیمیایی و آزمایشگاهی
فروشگاه طاهر
مدیر: حسین طاهر شمس
خرازی (اسانس صنعتی)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ ناصر خسرو، کوچه خدابنده لو، پاساژ رضایی، طبقه همکف پلاک: 1/7