فروشگاه اسانس طاهر شمس | منطقه 12
فروشگاه اسانس طاهر شمس | منطقه 12
مدیریت: حسین طاهر شمس
اسانس  و رنگ بهداشتی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران، خیابان ناصر خسرو، کوچه خدابنده لو، پاساژ رضایی، طبقه همکف، پلاک 1/7
وب سایت رسمی:

----------------------------------------------
توضیحات تکمیلی:
 فروشگاه طاهر - رنگ آرایشی و بهداشتی خ ناصر خسرو  - اسانس بهداشتی آرایشی خ ناصر خسرو - اسانس صنعتی ناصر خسرو