بلبرینگ
شرکت نوین بلبرینگ
مدیر: غفاری
انواع بلبرینگ
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
امیرکبیر کوچه ناظم الاطبا پلاک: 151