کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
فروشگاه آزادی
مدیریت: سید محسن آقاجان قناد و اکبر هژبر
فروشنده الکترو پمپ ، الکترو موتور ، کف کش ، لجن کش ، خارن های خشک روغنی ، مکانیکال سیل انواع پمپ ، کلاج و پلاتین الکترو موتور ، قطعات و لوازم جانبی