فروشگاه اتحاد صنعت (شرکت اتحاد صنعت پیشرو پارس)
مدیریت: احدالله آخوندی
قطعات صنعتی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
شعبه 1: تهران، خیابان خیام، خیابان صوراسرافیل، پاساژ کلباسی، طبقه اول، واحد 116
شعبه 2: جاده اشتهارد، بوئین زهرا، 5 کیلومتر بعد از شهرک صنعتی اشتهارد، شهرک چرم سازی، فروشگاه اتحاد صنعت