خیمه-چادردوزی
خرم
مدیریت: ملکی
خیمه و چادر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
امیر کبیر- بین پامنار و سرچشمه پلاک: 262