شکار(لوازم)
فروشگاه مرکزی دهقان
مدیریت: محمد رضا دهقان
لوازم شکار و ماهیگیری
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ فردوسی جنوبی-بعد از ک هنر پلاک: 215