گونی فروشی
بازرگانی عبادی
مدیر: علی عبادی
پخش انواع کیسه وگونی متقال و انواع طناب (کنفی، رنگی)
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15خرداد شرقی، نرسیده به ناصر خسرو، پلاک: 487