شکار(لوازم)
فروشگاه شهاب
مدیریت: جمشید شاه مرادی
مرکز توزیع لوازم شکاری، ماهیگیری
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ فردوسی جنوبی، روبروی صندوق پس انداز ملی پلاک: 233