کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
خدمات کشاورزی ناصریه(رها رویش سبز)
مدیریت: علیرضا کلانتری
تهیه و توزیع انواع کود - سم - بذر - سمپاش - ابزارآلات و ادوات باغبانی و کشاورزی