صحافی
صحافی و سالنامه تنها
مدیریت: محمود موسوی
چاپ و صحافی کلیه پروژهای نفیس تولید و فروش انواع سالنامه، تقویم، دفتر تلفن
صحافی تنها با هدف ایجاد بازار سالم و متنوع در تولیدات و ایجاد یک رقابت مناسب با تولیدات ممتاز و کیفیت بالا توانست گوی سبقت را در بین تولیدکنندگان برباید و با رعایت استانداردهای لازم در زمینه تولید سررسید و دفاتر تلفن انگیزه لازم در بین همکاران بوجود آورد