ترگل مظهری
ترگل مظهری
مدیر: سید هومن مظهری
لوازم یاد بود، قند، لوازم عقد عروسی، سبد، شمع، انواع لوازم تزئینی و تولد
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان استقلال(مخبرالدوله)، کوچه رفاهی، کوچه آپادانا پلاک: 4