نفت و گاز(تجهیزات)
اتصالات بخار صنعت - شیر فلکه - اتصالات - لوله - فلنچ فولادی - خیام شمالی - منطقه 12 - تجهیز صنایع نفت - پروژه عمرانی
مدیریت: حسن عباسی
تامین و تجهیز صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی، دریایی، پروژه های عمرانی و ساختمانی ،
اتصالات آب ، گاز بخار ، شیر فلکه های فولادی ، استیل و برنجی
انواع فلنچ های فولادی ، استیل  اتصالات فولادی و استیل و جدنی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران ، خیام شمالی ، پاساژ خیام ، واحد510
کلمات کلیدی:
اتصالات بخار صنعت
تامین و تجهیز صنایع نفت در خیام شمالی
اتصالات گاز بخار در منطقه 12