کمپرسورهای صنعتی-معدنی
فروشگاه دیزل نور
مدیریت: رضا دودانگه
کمپرسور
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
سعدی کوچه ترابی گودرزی پاساژ نیروصنعت طبقه همکف پلاک: 17