تولیدی فدک
تولیدی فدک
مدیریت: سید علی اکبر میرحسینیان
تریکو-کشباف زنانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
م بهارستان- پاساژ بزرگ بهارستان طبقه دوم پلاک: 53