تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)
فروشگاه شاه حسینی
مدیر: علی شاه حسینی
ساخت و پخش شیشه آلات تزئینی پیرکس و آزمایشگاهی، فروش مواد آزمایشگاهی و صنعتی و... ISOLAB SCHOTT SLMAX BOMEX MERCK
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
ناصرخسرو، نبش کوچه خدابنده لو، پلاک: 207