کمپرسورهای صنعتی-معدنی
فروشگاه ماندگار - تهیه و توزیع انواع پمپ های تخصصی
مدیریت: محسن دودانگه
کمپرسور ، تهیه و توزیع انواع پمپ های تخصصی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان سعدی جنوبی کوچه گودرزی پاساژ نیرو صنعت طبقه منفی 1 پلاک: 0/9