محصولات فرهنگی و هنری
فروشگاه دیانا
مدیر: ناصر حاجی زاده
بورس لوازم صوتی، DVD خانگی، DVD لبتابی، مکانیتور، گرینده دیجیتال، رادیو ضبط، اکو همراه، میکروفن، آنتن هوایی و رومیزی، تلفن بی سیم و رومیزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان امام خمینی، ابتدای خ فردوسی، پلاک: 55