خیمه-چادردوزی
تهران مشمع
مدیریت: حمیدرضا نجفی
تولید گالینگور و مشمع ترانزیت