خیاطی-مزون-خرج کاری
علیزاده
مدیریت: اکبر علیزاده
مزون
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
جمهوری استانبول پاساژ کمپانی طبقه 2 پلاک: 214