خیمه-چادردوزی
علی
مدیریت: نانکلی
خیمه و چادر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
امیر کبیر- نبش ک کوکب ذغالی ها پلاک: 267