خیمه-چادردوزی
چادر سرای محسن
مدیریت: محسن جعفری
تولید و پخش انواع چادرهای ملی، عربی، شالی، دانشجویی و ...