قالبسازی و فرز کاری
بهارستان
مدیر: داود کریمی جلال رفیعی
قالبسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
م بهارستان پاساژ آشتیانی - جنب ک نظامیه پلاک: 7و8