کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
فروشگاه امیر
مدیریت: امیر قاسمی
پخش ادوات و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی