خیمه-چادردوزی
خیمه علی
مدیریت: قره داغی
خیمه و چادر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
امیر کبیر- پلاک: 363