مهر سازی
فروشگاه نامی
مدیر: محمدجواد شریفی نامی
فروش دستگاه های مهرسازی و ملزومات مهر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ انقلاب، بین شریعتی و بهار جنوبی، ساختمان آریان، ورودی غربی، طبقه دوم، واحد 3
امام خمینی، باب همایون، پاساز صبا، پ11