پارس مدیکال
پارس مدیکال
مدیریت: مجید پور بهرامی
مواد شیمیایی - آزمایشگاهی - صنعتی - پزشکی و شیشه آلات پیرکس
شماره تماس:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران، ناصر خسرو کوچه خدا بنده لو پلاک: 61